Project Description

Polietilè (PE)

El polietilè PE és un termoplàstic que engloba diverses qualitats i que es pot obtenir en diferents formes d’emmotllament. D’elevat pes molecular i baixa densitat (sota pes específic). Es pot considerar com no higroscòpic, és el termoplàstic que menys humitat absorbeix.

Juntament amb el PTFE té excel·lents característiques d’aïllament tèrmic i elèctric, a més de baix coeficient de fregament dinàmic.

Comercialitzem polietilè 300 / 500 i 1000.

Característiques principals:

 • PE1000 excel·lent resistència al desgast
 • Sota coeficient de fregament dinàmic
 • Elevat pes molecular i sota pes específic
 • No autoextinguible
 • Fisiològicament inert
 • Molt baixa absorció d’humitat
 • Elevada resistència a l’impacte
 • Excel·lent resistència química
 • Excel·lent propietats i elèctriques i d’aïllament

Aplicacions:

 • Patins de lliscament
 • Corrons
 • Estrelles i guies per a l’envasament
 • Vis sense fins
 • Juntes
 • Seients de vàlvula
 • Mapes de martell
 • Rascadors
 • Recobriments de tremuges i sitges
 • Recobriment per a canals d’àrids
 • Plaques de punzonadora
 • Taules de tall i d’especejament