qualitat i medi ambient

qualitat

El nostre objectiu, és la millora contínua en tots els processos per a proporcionar una satisfacció total en els nostres productes.

Mecyplastec té establert un sistema de gestió de Qualitat conforme amb els requisits de la norma ISO 9001, garantint la màxima qualitat en els nostres productes i serveis.

Els nostres clients, poden estar segurs de trobar una gran fiabilitat i compromís des del primer contacte. Per a això, hem implantat un sistema de traçabilitat del producte que ens informa del personal, material i fases implicades en cada procés.

Medi Ambient

El medi ambient és molt important per a Mecyplastec, per això, compleix amb totes les normes i requisits legals derivats de la seva activitat.

Tenim un procés per al reciclatge dels nostres productes, retalls, encenalls i materials sobrants. Classifiquem els diferents materials en contenidors diferenciats per producte.

Actualment estem en el procés d’implementació d’un sistema de Gestió Ambiental ISO 14001.

 • Material
 • Dimensional
 • FDA
 • Migració
 • Materials detectables
 • 3.1 S/Norma EN10204 definint el tipus d’assaig
 • Protecció contra el foc s/ DIN 45545-2:2003
 • Altres tipus de certificats disponibles, consultar.
certificat-iso-mecyplastec

Els recordem de la importància que la seva opinió té per a nosaltres i,

tenint com a principal objectiu la millora contínua

dels nostres serveis, li sol·licitem la seva ajuda.

Qüestionari de Satisfacció

MECYPLASTEC S.L., des de 1996 es dedica a l’assessorament tècnic i a oferir solucions en la fabricació per mecanització de peces en plàstics tècnics
per a qualsevol tipus d’aplicació i sector d’activitat.

MECYPLASTEC S.L. utilitza la tecnologia més avançada i aplica tot el seu coneixement i experiència per a aconseguir satisfer la plena satisfacció de les
necessitats i requeriments dels seus clients.

La Direcció de MECYPLASTEC S.L. ha pres la decisió de fonamentar la seva Política de Qualitat en la Normes UNE-EN-ISO 9001:2015.

Els objectius generals de la nostra política de qualitat són:

 1. La plena satisfacció de les necessitats dels nostres clients, aportant-los valor i assessorament en solucions de mecanització i plàstics tècnics,
  aconseguint relacions a llarg termini i aconseguint ser els seus socis de confiança en el desenvolupament dels seus projectes.
 2. Dissenyar i seguir processos de negoci orientats a les necessitats dels nostres clients. Cotització d’ofertes, realització de comandes, logística d’enviaments i resolució d’incidències en el menor temps possible. Posar a la disposició dels nostres clients productes i serveis amb focus en l’excel·lència, per a això utilitzar les millors matèries primeres plàstiques del mercat i fabricar amb equips i instal·lacions d’última generació, obtenint així resultats òptims de precisió i acabats, d’acord amb les especificacions tècniques requerides per cadascun dels nostres clients.
 3. Eficiència, eficàcia i optimització de recursos, cada projecte és dotat de tots els mitjans humans i materials necessaris, amb experiència constatada, personal qualificat i especialista en cada activitat específica. Un equip expert i dinàmic a la disposició de cada projecte.

Per a aconseguir els objectius abans exposats, MECYPLASTEC S.L. es compromet a:

 • Complir amb tots els requisits aplicables a l’activitat a nivell de normativa legal, dels nostres clients, proveïdors i col·laboradors…
 • La millora contínua en tots els processos que intervenen en el desenvolupament de l’activitat.
 • Identificar i donar empleno a les necessitats i expectatives de totes les parts relacionades i interessades que es requereixen a l’activitat que es desenvolupa.
 • Fer que aquestes polítiques siguin conegudes, compreses i complertes en tots els àmbits de l’organització.

Amb la finalitat de seguir en aquesta línia MECYPLASTEC S.L. revisarà cada any aquesta política, perquè estigui sempre actualitzada i ajustada als requisits de
els nostres clients i col·laboradors.

A 5 de Setembre de 2021. Administrador.

Dades tècniques i certificats

Dades tècniques Materials Plàstics

Podem aportar-li totes les dades tècniques dels materials plàstics que precisi el seu projecte. Sol·liciti’ns-ho sense compromís.
Podem aportar-li diferents comparatives baix assajos normalitzats de materials plàstics. Sol·liciti’ns-ho per a realitzar els seus projectes. El nostre valor afegit, l’assessorament tècnic. Compti amb nosaltres per als seus dissenys, li aportarem el suport i informació que ens sol·liciti.

Certificats Materials Plàstics

Li aportem els certificats que precisi, sempre si se sol·liciten durant l’oferta, ja que hi ha certificats que poden suposar un cost, a causa dels assajos que s’han de realitzar durant el procés d’emmotllament, per a l’obtenció dels semielaborats.

Certificats:

 • Material
 • Dimensional
 • FDA
 • Migració
 • Materials detectables
 • 3.1 S/Norma EN10204 definint el tipus d’assaig
 • Protecció contra el foc s/ DIN 45545-2:2003
 • Altres tipus de certificats disponibles, consultar.
DADES-tecniques-mecyplastec-ENGINYERIA-plastic

Exemple de certificat de Material Fisiològicament inert s/ FDA

CERTIFICAT DE MATERIAL

Peces s/plà nº

REFERENCIA DENOMINACIÓ + MATERIAL

N/COMANDA Nº ALBARÀ

COMANDA CLIENT ALBARÀ MECYPLASTEC

Certifiquem que el material subministrat amb albarà a dalt

Indicat per a emplenar la seva comanda correspon a MATERIAL reunint les característiques tècniques pròpies del mateix i sent compatible per a estar en contacte amb aliments, aprovats per:

 • EU:Compatibilitat amb els aliments d’acord amb els reglaments CE Núm. 1935/2004 UE Núm. 10/2011, amb els assajos de migració i ce núm. 2023/2006.
 • FDA:Compatibilitat amb els aliments d’acord amb el “American FDA code of Federal regulations”

I per deixar-ne constància als efectes oportuns i a petició del

Interessat,