Project Description

Metacrilat, Policarbonat i Petg

El MetacrilatPolicarbonatPetg són plàstics técnicos empleats en tot tipus de sector industrial.

El Policarbonat i Petg principalment per a la protecció de tota mena de maquinària. Des del sector Embalatge,  alimentació, indústria tèxtil, automoció, màquina – eina, etc.
El policarbonat i Petg (copoliéster) són materials semblants. Presenten avantatges i desavantatges entre ells.

Policarbonat

El policarbonat és un material apte per a el alt impacte, amb un rang molt alt i baix en temperatures. No és fisiològicament inert tret que porti un tractament superficial.

Es doblega en calent fins a 6 mm de gruix. A partir d’un major gruix s’ha de doblegar en fred. El doblegat en sec provoca reculades, per tant pèrdua de graus de doblegat i tensions per on pot trencar-se i fer-se fallida.

A més absorbeix humitat produint bombolles d’aire que poden quedar poc estètiques. Aquestes bombolles es creen en el procés de doblegat en calent.

El policarbonat és un material que es comercialitza amb tractaments superficials garantits.

Tractaments

Policarbonat Dura o AR. Amb capa de silici per a fer-ho mes resistent a la neteja i atac químic. Té major resistència a la ralladura.
Policarbonat UV. Materials aptes per a l’exterior.
Policarbonat Antirefex. Aquest material presenta també resistència UV. Apte per a pantalles.
Policarbonat antiestàtic. Per a instal·lacions amb normativa Atex. És un material amb molt bona resistència a l’atac químic.

Petg o Copoliester

El Petg o Copoliester és un material de alt impacte, de resistència Charpy inferior al policarbonat i d’inferior rang de resistència a les temperatures, positives i negatives. per contra es doblega amb major facilitat en calenta fins a gruixos de 12 mm. En sec no és apropiat doblegar-ho ja que es trenca.

És fisiològicament inert, per tant aprovat per la FDA i apropiat per al contacte amb aliments.
No absorbeix humitat per tant les plecs són mes estètiques que amb el policarbonat.
Tant el Policarbonat o Petg no s’astellen en el cas de trencament. La seva transparència és del 96% aproximat, inapreciable a l’ull humà.

El Metacrilat és totalment transparent, amb molt bona resistència a l’atac químic. No importa la grandària de gruix, s’aconsegueix la transparència després d’un poliment de les seves superfícies. Per contra no és apte per a la protecció ja que s’astella com un vidre no temperat.

Disposem de magatzem i maquinària per a la comercialització i manipulació d’acrílics i materials transparents o opales.

Oferim un ràpid servei de peces tallades a mesura i correctament escairades.

Realitzem termo-conformats senzills, sota pla o mostra del client.

Pel fet que una gran part de peces que s’obtenen amb aquests materials són d’important valor estètic, som molt exigents amb els acabats.

Treballs realitzats

Metacrilato-Policarbonato-Petg-ingenieria-plastico-mecyplastec-1
Metacrilato-Policarbonato-Petg-ingenieria-plastico-mecyplastec-2
Metacrilato-Policarbonato-Petg-ingenieria-plastico-mecyplastec-3
p