Project Description

Plàstics antiestàtics. Godets i Camises Puck

Plàstics antiestàtics són, principalment els materials emprats per a la fabricació de Godets o camises Puck (estotjos).

Són materials carregats amb grafit. Gràcies a aquestes càrregues de grafit, els plàstics antiestàtics passen de ser aïllants elèctrics a conductors elèctrics.

Principalment aquest tipus d’aplicació produeix frec per contacte, el frec per contacte produeix càrrega estàtica generant corrent. És per aquest motiu que són materials apropiats per a instal·lacions amb ambients hidro-alcohòlics on es pot produir una deflagració. Són Plàstics antiestàtics apropiats per al compliment de la normativa ATEX.

És molt important emprar Plàstics antiestàtics en zones on es generen “núvols” despresos pels combustibles. En les zones denominades zero és on mes risc existeix d’incendi.

Fabriquem Godets baix pla o mostra, per al processament d’ampolles complexes.

Oferim materials de la millor qualitat, amb baix coeficient de fregament i desgast.

Treballs realitzats

godets-camisas-puck-ingenieria-plastico-mecyplastec-martorell
godets-camisas-puck-ingenieria-plastico-mecyplastec-martorell-2
godets-camisas-puck-ingenieria-plastico-mecyplastec-productos
p