Assessorament en plàstics tècnics

¿Sap quin plàstic ha d’utilitzar en les seves aplicacions?

Plàstics per a l’enginyeria

 • Termoplàstics de major prestigi mundial, obtinguts amb els processos productius adequats
 • D’altes prestacions per a l’enginyeria.
 • Optimitzats per al lliscament.
 • Resistents a elevades temperatures.
 • Reforçats amb fibra de vidre o de carboni.
 • Resistents als impactes.
 • Resistents a grans càrregues.
 • Antiestàtics i detectables.
 • Especials per a exteriors i ambients humits.
 • Resistents a atacs químics.
 • Certificats de material, FOA, assajos de migració.

¿Perquè li convé utilitzar plàstic, en lloc de metall en les seves aplicacions?

• Reducció de pes.
• Resistència a la corrosió.
• Lliscament i rodadura.
• Disminució de sorolls i vibracions.
• Menys desgast.
• Resistència a agents químics i lubrificants.

Una bona elecció del material plàstic és el primer pas per a l’èxit dels seus projectes