Project Description

Mecanitzats Plàstics

Per a poder oferir mecanitzats plàstics de Precisió, s’ha de conèixer molt bé el comportament de els plàstics per a l’enginyeria.
El pitjor enemic del plàstic, la temperatura. A conseqüència de la temperatura, els diferents termoplàstics poden variar la seva dimensió.
Cal tenir en compte que els esforços per al mecanitzat del plàstic són inferiors que en els metalls. També hem de reduir la subjecció en el plàstic per a evitar tensions i deformació que es poden produir per un excés de tancament en les mordasses.

Cal, a l’hora de mecanitzar plàstics, controlar la calor que es pot generar durant el treball, per a evitar alliberar tensions i que a conseqüència s’obtinguin peces fora de paral·lelisme.

En el mercat existeixen 56 denominacions termoplàstiques, d’acord amb ISO10438 / DIN7728, sense considerar les diferents combinacions (additius, PTFE, Fibres, etc…). Per a un bon mecanitzat en Plàstic cal determinar les eines correctament, avanços i revolucions.

És per això que, com a enginyeria especialitzada en mecanitzats plàstics, podem oferir el nostre assessorament perquè la seva aplicació es desenvolupi amb el èxit i vida útil requerits.

Els plàstics per a l’enginyeria són un substitutiu perfecte per a aplicacions on s’empren metalls. Sempre sota previ estudi, tenint en compte les condicions de treball i ambientals de la seva aplicació,  podem proposar un possible canvi.

És necessari revisar el disseny en toleràncies. A causa de el comportament visco elàstic dels diferents materials plàstics, poden presentar major expansió tèrmica que els metalls. Dins dels diferents materials plàstics n’hi ha amb major expansió tèrmica i uns altres amb alta estabilitat dimensional.

És aconsellable per al mecanitzat plàstic:

  • Mètodes de subjecció lleugers. Evitar forçar el plàstic.
  • No són aconsellables les arestes vives en els mecanitzats interiors.
  • Chaflanar els vèrtexs per a una transició suau entre la peça de plàstic i l’eina de tall.
  • Evitar roscar sobre el plàstic. És preferible aplicar casquets autoroscats o helicóil.
  • En la mesura que sigui possible emprar lubrificants solubles. Ull hi ha materials d’estructura amorfa que poden sofrir atac químic en contacte amb aquests productes, degradar-se, cristal·litzar-se i trencar-se amb major facilitat.

Treballs realitzats

mecanitzats-plastics-mecyplastec-martorell
mecanitzats-plastics-mecyplastec-martorell
mecanitzats-plastics-mecyplastec-martorell
p