Project Description

Policarbonat PC

El policarbonat és un grup de termoplàstics fàcil de treballar, modelar i termoformar, i són utilitzats àmpliament en la manufactura moderna. El nom “policarbonat” es basa en el fet que es tracta de polímers que presenten grups funcionals units per grups carbonat en una llarga cadena molecular.També el monòxid de carboni va ser usat per a sintetitzar C1 en escala industrial i produir difenil carbonat, que després s’esterifica amb un derivat difenòlic per a obtenir carbonats poliaromàtics.

Característiques del policarbonat:

 • 12 vegades més resistent a l’impacte que el PMMA d’alt impacte
 • Irrompible
 • Resistència als llamps UV
 • Aïllant elèctric, tèrmic i acústic
 • Conformable i termoconformable
 • Temperatura de treball 120 °C
 • Autoestinguible

Aplicacions:

 • Proteccions de maquinària
 • Màquines expenedores
 • Envidrament de seguretat
 • Claraboies
 • Displays
 • Aïllament acústic