Project Description

Acetal (POM-C i POM-H)

El Acetal o POM (Poliòxit de metilè) és un termoplàstic obtingut per extrusió, que es divideix en 2 famílies, Copolímer i homopolímer.

També conegut com Delrin o resurt, és un polímer molt emprat en tota mena d’indústries, però principalment en l’alimentària i farmacèutica per la seva condició d’inerta.
COPOLIMERO és el mes empleat, d’excel·lent resistència a la hidròlisi i a l’oxidació tèrmica (degradació per exposició a la calor)
HOMOPOLIMERO no té resistència a la hidròlisi com el Copolímer però a la contra és mes rígid i dur, per tant mes estable dimensionalment.

Característiques principals:

 • D’elevada resistència mecànica
 • Bona resistència a la fluencia
 • Bones propietats de lliscament i de resistència al desgast
 • Molt fàcils de mecanitzar
 • Fisiològicament inert
 • No autoextinguible
 • Es poden desinfectar en autoclau fins a 120 / 130° en períodes curts

Aplicacions:

 • Coixinets
 • Rodes
 • Engranis
 • Corrons
 • Èmbols
 • Guies
 • Patins
 • Clavegueres vis sense fi
 • Estrelles d’embotellat