Project Description

Poliamides additives

Les poliamides additives s’utilitzen principalment en la indústria de l’automoció i l’enginyeria, on són capaces de complir amb les característiques de rendiment, com la resistència a altes temperatures, l’alta tenacitat, són modejables i la baixa contracció.

Característiques del Polimides:

  • Bones propietats de lliscament
  • Resistència al desgast
  • Alta resistència a la compressió
  • Bona mecanització

Aplicacions:

  • Plaques de fricció
  • Guies
  • Coixinets i casquets
  • Corrioles per a cable
  • Corrons, engranatges, lleves
  • Sinfines i estrelles