Project Description

Corrioles i Rodes Plàstiques

Les corrioles i rodes en plàstics tècnics tenen elevada resistència a les càrregues per a treballs a rodadura, amb alta resistència a la fatiga per flexió, en aplicacions amb tirs elevats.

En factor PV és condicionant per a aquesta mena d’aplicacions on, per a treballs en sec, els plàstics tècnics són ideals.
Materials set vegades més lleugers que un acer convencional els quals no es corroeixen. Reducció considerable del soroll. Excel·lent resistència a la fluencia i fatiga per contacte.
Principalment per a la indústria de l’elevació mitjançant el moviment. Grues teleféricas amb moviment d’elevades càrregues.
Hi ha plàstics específics per a aquesta mena d’aplicacions on, principalment es demanda rodadura amb pressió i rodadura amb moments d’inèrcia elevats.
Aquest tipus d’aplicacions també demanden materials aptes per al lliscament (pressió per velocitat PV) per a la fabricació de patins. Els plàstics són el millor aliat pel seu baix coeficient de Stik-Slip  (arrencada i parada suau).

Les Corrioles plàstiques, rodes i patins en Plàstics són materials que no necessiten lubrificar-se, poden treballar en sec. Ideals per a l’exterior i per a maquinària fabricada per a la construcció on, en la seva majoria són màquines de lloguer i no tenen un manteniment òptim. Per tant la necessitat de greixar per a evitar problemes ja no és tan necessari.

Les corrioles plàstiques, rodes plàstiques i patins plàstics obtinguts principalment en niló modelat previ per colat i a posterior mecanitzat, amb càrregues específiques per al autolubricado són ideals per a aquesta mena d’indústria on, els ambients són hostils pels àrids que es generen durant els processos de treball en la construcció.

Les corrioles plàstiques aporten major vida útil als cables que les metàl·liques, gràcies a la facilitat de rodadura i en ser materials mes tous dels cables metàl·lics.

Com s’indica anteriorment, aquest tipus d’aplicacions no és necessari greixar, però si es greixa, es dissipa amb major facilitat la calor i la seva resistència a la pressió per velocitat es pot arribar a duplicar en algun plàstic tècnic.

Treballs realitzats

poleas-y-ruedas-plastico-para-ingenieria-mecyplastec
poleas-y-ruedas-plastico-para-ingenieria-mecyplastec-martorell
poleas-y-ruedas-plastico-para-ingenieria-mecyplastec-martorell-2
p