Dades tècniques i certificats

Dades tècniques Materials Plàstics

Podem aportar-li totes les dades tècniques dels materials plàstics que precisi el seu projecte. Sol·liciti’ns-ho sense compromís.
Podem aportar-li diferents comparatives sota assajos normalitzats de materials plàstics. Sol·liciti’ns-ho per a realitzar els seus projectes. El nostre valor afegit, l’assessorament tècnic. Compti amb nosaltres per als seus dissenys, li aportarem el suport i informació que ens sol·liciti.

Certificats Materials Plàstics

Li aportem els certificats que precisi, sempre si es sol·liciten durant l’oferta, ja que hi ha certificats que poden suposar un cost, a causa dels assajos que s’han de realitzar durant el procés d’emmotllament, per a l’obtenció dels semielaborats.

Certificats:

  • Material
  • Dimensional
  • FDA
  • Migració
  • Materials detectables
  • 3.1 S/Norma EN10204 definint el tipus d’assaig
  • Protecció contra el foc s/ DIN 45545-2:2003
  • Altres tipus de certificats disponibles, consultar.
DADES-tecniques-mecyplastec-ENGINYERIA-plastic

Exemple de certificat de Material Fisiològicament inert s/ FDA

CERTIFICAT DE MATERIAL

Peces s/pla núm.

REFERÈNCIA               DENOMINACIÓ + MATERIAL

N/COMANDA                                               Nº ALBARÀ

COMANDA CLIENT                                            ALBARÀ MECY

Certifiquem que el material subministrat amb albarà a dalt

Indicat per a emplenar la seva comanda correspon a MATERIAL  reunint les característiques tècniques pròpies del mateix i sent compatible per a estar en contacte amb aliments, aprovats per:

  • EU: Compatibilitat amb els aliments d’acord amb els reglaments CE Núm. 1935/2004 UE Núm. 10/2011, amb els assajos de migració i ce núm. 2023/2006.
  • FDA: Compatibilitat amb els aliments d’acord amb el “American FDA code of Federal regulations”

I per deixar-ne constància als efectes oportuns i a petició de l’interessat,.